دکتر جواد اسلامی در سال 1351 در شهر مقدس مشهد متولد شد. در سال 1369 با رتبه اول از دبیرستان نمونه آینده سازان دیپلم تجربی گرفت و در همان سال در دانشکده پزشکی بیرجند که از دانشکده های تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود پذیرفته شد و پس از هفت سال به عنوان دانشجوی نمونه و با رتبه اول فارغ التحصیل شد. دکتر اسلامی دوره تخصصی گوش، حلق ، بینی، جراحی سر و گردن را بلافاصله در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شروع نمود و پس از چهارسال در سال 1381 موفق به اخذ بورد تخصصی در این رشته گردید و فارغ التحصیل گردید